Faderskabssagen fra 1941

I 1990 fik jeg et lap papir med navnet: Karl Frederik Kruse Nielsen, Helsinge. Det var det eneste jeg havde på den mand som var udlagt til at være min far’s far. Lappen var fra 1941 og håndskriften min farmor’s.

Jeg sendte et brev til CPR registreret med en check stor dkr. 47,00 så jeg kunne få oplysninger om Karl.

Et måned senere kom mit brev retur og jeg kunne se at det havde været igennem 4 forskellige kommuner efterhånden som han flyttede.

Han var endt i Næstved og jeg skrev et brev til ham. Endnu en måned gik hvorefter han ringede til mig.

Vi aftalte at mødes den efterfølgende søndag – årets første sommerdag – og jeg fik en snak med ham, han mente stadig ikke han var far til ham, så der kom ikke mere ud af den sag.

De følgende par år forsøgte jeg at få aktindsigt i sagen, men blev afvist med den begrundelse at der var flere end en der kunne være faderen.

Efterhånden som tiden gik blev lovgivningen ændret og jeg fik dermed 20 år senere adgang til sagen. Så i 2020 besøgte jeg Rigsarkivet med min far og vi kunne nu læse om hele sagen.

Min farmor Agnes’ havde anlagt fadderskabssag, da hun blev gravid. Manden som hun sagde var faderen til barnet var Karl Frederik Kruse Nielsen fra Kværndrup ved Svendborg. Karl var en ven til hendes broder Richardt. Karl nægtede og sagde at det var en anden mand, og ud far faderskabssagen kan jeg en livlig korrespondance mellem politiet, Karl og andre myndigheds personer.

Mødrehjælpen hjalp hende bl.a. med at barnet kom i pleje hos hendes broder Richardt og hustruen Ellen på Amager.

Og efterfølgende boede barnet skiftende hos sin moder og hos sin tante og onkel.