Hans og Emma – mine 2 x tipoldeforældre og deres børn

Hans Nielsen Nørager var min 2 x tipoldefar han blev født d. 1. marts 1825 i Nyboder i København. Han var det næst yngste barn ud af en søskendeflok på 8. I starten af sin opvækst boede han som sagt med familien i Nyboder og derefter flyttede de til Store Kongensgade i København. I 1834 blev hans forældre skilt og Hans flyttede til Sankt Annæ Plads hvor han stod i snedkerlære. I 1848 deltog han i 3 års krigen i Sønderjylland. Han var en af de heldig der ikke deltog i noget slag, måske fordi han var kanonfører på en af kanonbådene.

Efter krigens afslutning kom han tilbage til København hvor han blev gift med Emma Nielsine Nielsen i december 1850. Hans og Emma boede flere forskellige steder på Nørrebro og de fik i løbet af 23 år 13 børn. Flere af børnene døde i deres tidlige år, en del af dem blev dog også rigtig gamle. Nu skulle man tro at efterslægten var stor, men ud af alle deres børn var der 7 børn der blev gift og kun i de 4 af ægteskaberne kom der børn. Du kan læse mere om Hans og Emma’s børn kommer på de næste sider.

Kort kan jeg sige at Hans døde d. 9. april 1916 og blev begravet på Vestre Kirkegård, og i 1923 døde Emma i Den Gamles By i København, hun ligger også begravet på Vestre Kirkegård.

Hans’ dødsannonce som blev indrykket i avisen