Rasmus Christian og Ane Caroline – mine tipoldeforældre og deres børn

Min tipoldefar Rasmus Christian Sørensen kom til verden d. 16. juni 1865 i Fjellerup på Djursland. Det var også her i Fjellerup Kirke at han både blev døbt og konfirmeret. Hans far hed Skarut til mellemnavn og Rasmus blev nogen gange kaldt det samme, et navn han bestemt ikke brød sig om. Han blev i 1886 gift med Ane Caroline Sørensen i Rimsø Kirke. Ane var født d. 4. november 1868 på Skaade Mark ved Århus, desværre ved jeg ikke meget om hende. Hendes mor var svensker og som udlagt barnefar Niels Sørensen.

Rasmus og Ane boede de første år i Bredstrup sammen med Rasmus’ brødre Jens Peter, Carl og Anders. Rasmus og Ane flyttede i 1890 til Esbjerg, hvor Rasmus gik på Skipperskolen, senere flyttede de til Havnevej nr. 207A og senere igen til nr. 205 også på Havnevej. Det var her deres børneflok voksede og voksede. De fik 13 børn den ældste blev født i 1887 og fik navnet Søren Rasmus Christian han døde dog kun 1 måned gammel og 25 år senere kom deres yngste datter Ovine til verden.

Rasmus og Ane var fattige og tit kom Rasmus bror og svigerinde over til dem med pandekager som børnene kunne spise sig mætte i. Ane sad stor og tyk hele dagen og kiggede ud af vinduet imens Rasmus var mere aktiv, han var skipper og også med i redningskorpset i Grenå samtidig med at han byggede sin egen båd i haven. Båden fik navnet Lanternen.

Redningsbåd fra 1900 tallet – der skulle kræfter til. Da Rasmus i 1898 var ved at drukne under et redningsforsøg gik der et par år inden han atter deltog i Rednings Korpset igen.
I 1929 fik Rasmus en pris for sammen med andre redningsfolk – at have reddet flere mennesker fra et skibsforlis.
Avis artikel hvor Rasmus’ bliver mindet for sin store indsats i Rednings korpset, artiklen er fra 1929 hvor Rasmus har søgt og fået bevilliget afsked på grund af alderdom – han var 64 år.

Rasmus og Ane’s mange børn boede også på Havnevejen i Grenå, og når Rasmus og Ane kom på besøg hos bla. deres datter Johanne Marie, blev der ikke talt med børnene, sådan var kulturen dengang i starten af 1900 tallet – børn skulle ses men ikke høres. De voksne talte sammen, men jeg ved dog at hvis bedstefar Rasmus kom alene talte han ivrigt med sine børnebørn.

Rasmus og Ane var afholdsfolk og de gik trofast til møde i afholdsforeningen Ankerstjerne hver tirsdag, mange af deres børn deltog også. I slutningen af 1890’erne opførte Rasmus sammen med sine brødre afholdshotellet Ankerstjernen. Det er det hotel der idag hedder Hotel Crone og det fik i 1984 spiritusbevilling.

Da Rasmus døde i 1935 lå han hjemme indtil han skulle begraves, som der var kutyme for dengang.

På dagen for begravelsen blev kisten ført fra hjemme på Havnevej til kirken som lå 2 km væk..

Børnebørnene gik forrest og strøede blomster foran vognen.

Ane døde i 1939 – fire år efter sin mand.

Ligesom sin mand blev hun transporteret fra hjemmet med familien bagefter vognen og op til Grenå Kirke

Ane’s dødsannonce i Grenaa Folkeblad.