Peter og Trine – mine 2 x tipoldeforældre og deres børn

Peter Jensen blev født d. 22. september 1808 i Karby på Mors, og næste gang jeg finder ham er i folketællingen fra 1840 i Helsingør.

Peter var porter hos direktøren for Øresunds Toldkammer i Helsingør og det var også her han d. 28. maj 1841 blev gift med Trine Otto Jensendatter. Trine kom fra Herslev ved Roskilde. Trine kom som 16 årige ud at tjene i Bregnerød og Roskilde, og hun rundede også hjemmet i Selsø hvor forældrene var flyttede til, inden hun kom til Helsingør, hvor hun mødte Peter og blev gift. Peter og Trine fik ti børn i deres lange ægteskab.

De boede en del forskellige steder i Helsingør inden Peter døde d. 16. august 1878 – 70 år gammel, Trine døde i 1889, de sidste år boede hun hos sin datter stadig i Helsingør, flere af hendes andre børn havde allerede på det tidspunkt valgt at flytte til København.