De kloge koner fra Vindblæs

Der er skrevet meget om de kloge koner fra Vindblæs. De var et dynasti af koner der levede af at rådgive folk der var syge, de var alle mere eller minde involveret i forskellige retssager angående kvaksalveri. Ifølge flere bøger der omtaler de kloge koner kom folk fra hele Nordjylland for at få gode råd og få behandlet deres forskellige sygdomme.

Maren Kirstine Christensdatter var den første kloge kone. Hun blev født i 1782 og gift med Jens Larsen Haaning, de boede på Vindblæs Mark og fik datteren Maren Jensdatter.

Maren Haaning d. I blev hurtig enke og efter en del hårde år, fik hun købt en gård i Vindblæs som hun havde i mange år. Maren d. I havde mange opskrifter og hun udskrev recepter der kunne helbrede folk. Maren Haaning d. I døde i 1852 – 71 år gammel, der havde hun allerede i adskillige år boet i aftægt på gården, som var overtager af datteren Maren d. II.

Datteren Maren Haaning d. II gik nu i sin mors fodspor og folk begyndte at valfare til hendes bopæl for at blive helbredt for deres skavanker.

Maren d. II var gift 2. gang med Rasmus Christian Sørensen og de fik to børn, sønnen Niels Christian Rasmussen født i 1845 – Niels Christian kan du læse om under Nøhr slægten, og datteren Karen Marie Rasmusdatter født i 1849- hun blev Maren Haaning d. III, begge børn voksede op på den gård deres mormor havde købt, gården gik senere i arv til sønnen Niels Christian.

Maren Hanning d. II døde på Vindblæs Mark i 1895.

Maren Haaning d. III blev gift med Niels Svendstrup, de boede i Løgstør og Maren Haaning d. III døde i 1914.

Maren Rasmussen – Maren Haaning d. IIII med manden Søren Hansen og deres børn

Maren Haaning d. IIII var niece til Maren Haaning d. III, det var hendes bror Niels Christian Rasmussen uægte datter. Maren var født i 1872 i Vindblæs og hun blev senere gift med Søren Hansen, hun levede og havde sin virke samtid med sin moster Maren Haaning d. III.

Maren Haaning d. IIII døde i 1918.