Michel Jensen – historien om hans aner

Michel’s far var Jens Michelsen – han var født i 1790 i Houlbjerg hvor hans fader var skovfoged og Michel blev i 1818 gift med Anne Marie Laustdatter i Laurbjerg Kirke.

De fik i deres ægteskab en del børn:

 • Michel Jensen – min 2 x tipoldefar
 • Lars Jensen født i 1821
 • Johannes Jensen født i 1824
 • Carl Jensen født i 1826
 • Maren Jensdatter født i 1928
 • Kirsten Jensdatter født i 1833

Jens Michelsen forældre var Michel Madsen og Maren Sørensdatter. Michel Madsen var født i 1745 og døde i 1823 – 78 år gammel, han var skovfoged i Houlbjerg og Maren døde 1 års tid efter Michel. Ifølge deres skifte har de 10 børn – som kommer her.

 • Kirsten Micehlsdatter født ca. 1779 og gift med Sørens Christen – husmand i Laurbjerg
 • Maren Michelsdatter født ca. 1780 og ugift
 • Anne Michelsdatter gift med Niels Jensen Vinter som var gårdmand i Hvorslev
 • Søren Michelsen født ca. 1783 og blev skovfoged i Houlbjerg efter sin fader’s død
 • Mads Michelsen blev skolelærer og kirkesanger i Vejerslev
 • Jens Michelsen som er er min gren af familien
 • Marie Michelsdatter gift med Christen Jens husmand i Hvorslev
 • Mette Kirstine født 1805
 • Niels Michelsen gårdmand i Linå i Todbjerg Sogn
 • Christen Michelsen han var ugift og tjente hos sin broder Søren.