Mariane Christensdatter Myrhøj – historien om hendes aner

Mariane’s mor Karen Marie kom jo fra Nøhr slægten, da hendes forældre var Jens Nielsen Nøhr og Ane Simonsdatter, så Karen Marie var født og voksede op på gården Nørgaard Vindblæs. Hendes moder

Karen Marie blev som 22-årige gift med Christen Nielsen Myrhøj, som havde været soldat inden han kom tilbage til hjemstavnen.

Karen Marie og Christen fik børnene:

  • Niels Christen Myrhøj født i 1823
  • Mariane Christiansdatter som blev min ane
  • Jens Christensen Myrhøj født 1827 og død i 1906
  • Jens Peter Christens Myrhøj født 1830
  • Ane Cathrine Christen Myrhøj født 1833
  • Laust Christen Myrhøj født 1836
  • Mette Kirstine Christen Myrhøj født 1839.

Niels Christen, Mariane, Jens, Jens Pet

Desværre døde Karen Marie allerede som 43 årige, og Christen var nu alene med 7 børn i alderen 2 til 10 år.

Christen blev gift på ny med Inger Marie Christensdatter og de fik børnene Ivar Christian Myrhøj i 1847 – Karen Marie Myrhøj i 1850 – Simon Myrhøj 1856 og Ane Kirstine Myrhøj i 1860.

Christen døde i 1874.

Christen slægt Myrhøj går langt tilbage og levede i egnene omkring Bjørnsholm.

Forfatteren Ivar Myrhøj som skrev Pondus bøgerne i 1960-70’erne kommer af denne slægt.


Karen’s mor Ane giftede sig jo påny efter Karens fader Jens døde. Peder Knudsen tog navnet Nøhr da han giftede sig med Ane og da Ane døde giftede han sig med Gjertrud Marie og det var dem som fik sønnen Jens Christian Pedersen Nøhr som igen blev gift med Karens datter Mariane.

Lidt rodet forhold som man kan skrive meget enkel- Karens stedfader søn blev gift med Karens datter.

Ane’s forældre var Simon Jensen og Mette Jensdatter, denne slægt har jeg endnu ikke kigget på – men det skal nok komme.